شرح وظایف واحد  مهندسي بهداشت محیط شبكه بهداشتي درماني پژوهشي كوار
الف – برنامه ریزی :
• تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط
• تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
• تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه
• تدوین برنامه رسیدگی به شکایات مردمی واصله از سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت
• تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی
• تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای
ب- اقدامات اجرایی :
• توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه
• ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی
• رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ........
• اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی در راستای اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
• اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه
• بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
• نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه
• اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
• اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی
• پایش واحد های بهداشت محیط مراکز تابعه
هماهنگی :
الف – درون بخشی :
• هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت و معاون بهداشتی مرکز در خصوص اجرای برنامه های بهداشت محیط

• هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه در خصوص بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی
• هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص ارسال نمونه برداری های انجام شده از سطح عرضه به آزمایشگاه
• هماهنگی با آزمایشگاه آب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی از مراکز تابعه و سایر مراکز
• هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی
• هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس
ب – برون بخشی :
• هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و مواد غذایی
• هماهنگی با کلانتری های مناطق تحت پوشش در در خصوص اجرای احکام قضایی
• هماهنگی با اتحادیه های اصناف و مجامع امور صنفی
 • هماهنگی با شهرداري
 • هماهنگی با دامپزشکی
آمــــوزش :
• آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط
• برگزاری کارگاه های آموزشی
• آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط
• آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف
   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-19 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ