نام و نام خانوادگی
 سمت
محل خدمت
مدرک تحصیلی
شماره تلفن
 
زهرا قاسمی
 
کارشناس مسئول بهداشت محیط
 
ستاد شبکه
 
لیسانس بهداشت محیط
 
07137822868
226-          
 
جلال الدین موسوی فرد
 
کارشناس بهداشت محیط - واحد بلایا
 
ستاد شبکه
 
لیسانس بهداشت محیط
 
           229
 
سهراب جمشیدی
 
کارشناس بهداشت محیط
 
مرکز سلامت جامعه امیر المومنین
 
لیسانس بهداشت محیط
 
07137822354
 
حمید دهقان
 
کارشناس بهداشت محیط
 
ستاد شبکه
 
لیسانس بهداشت محیط
 
          229
 
نسیبه سهرابی
 
کارشناس بهداشت محیط
 
ستاد شبکه
 
لیسانس بهداشت محیط
 
         226
 
قاسم مترجمی
 
کارشناس بهداشت محیط
 
مرکز سلامت جامعه امیرالمومنین – مرکز بهداشتی درمانی طسوج
 
لیسانس بهداشت محیط
 
07137822354
 
فاطمه جعفری
 
کاردان بهداشت محیط
 
مرکز بهداشتی درمانی فتح آباد – دهشیب
 
فوق دیپلم
 
37833309
37811311
 
سارا قاسمی شیری
 
کارشناس بهداشت محیط
 
مرکز بهداشتی درمانی اکبرآباد
 
لیسانس بهداشت محیط
 
37803580
 
زهره فیروزی
 
کارشناس بهداشت محیط
 
مرکز بهداشتی درمانی نوروزان - مظفری
 
لیسانس بهداشت محیط
 
37800315
37806965
 
سیامک راستگو
 
متصدی امور دفتری
 
ستاد شبکه
 
 بهیار
 
    229
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 21:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ