اولین بازدید مشترک بازرسین بهداشت محیط شبکه و نمایندگان محترم تعزیرات حکومتی استان ،ادراه صنعت ومعدن تجارت و فرمانداری شهرستان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سال 1392

در راستای پایشهای مستمر واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی استان فارس ، اداره  صنعت و معدن تجارت شهرستان و فرمانداری اولین بازدید مشترک در سال 1392 در مورخ 10/2/1392بر گزار گردید که دراین بازدید بازرسین بهداشت محیط به همراه قاضی تعزیرات و نماینده صنعت و معدن تجارت و فرمانداری از 8 مورد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله بیرون بر – نانوایی ،چلو کبابی،بستنی وفالوده و خوار وبار لبنیات فروشی بازدید و ضمن آموزشهای لازم به متصدیان نسبت به جریمه مراکز خاطی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی اقدام گردید.
ضمنا طی این بازدید مقدار28 کیلوگرم  مواد غذایی فاسد وتاریخ مصرف گذشته از جمله (رب گوجه فرنگی ،نوشیدنی سیب و پرتقال ،ترشی ،مربا ،آدامس ،کمپوت) کشف ،صورتجلسه و معدوم گردید.
پایان خبر

     t2.jpgt3.jpg      t4.jpg


**************************************************

 

برگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجویان رشته ایمنی بهداشت دانشگاه علمی کاربردی شهرستان
در تاریخ 30/1/92 جلسه آموزشی با محوریت آشنایی با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای جهت دانشجویان رشته کاردانی ایمنی بهداشت دانشگاه علمی کاربردی کوار برگزار و در پایان نیز از واحدهای فنی (جوشکاری و نجاری ) بازدید به عمل آمد.
پایان خبر
10.59.31.jpg   11.12.46.jpg     05246.jpg

**************************************************


                                                                                              **************************************************

بازدید مشترک بازرسان واحد مهندسی بهداشت محیط و اداره صنعت و معدن و تجارت استان 

در تاریخ 1/2/1392بازدید مشترکی بین بازرسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه و بازرسان اداره صنعت و معدن تجارت استان و شهرستان کوار و نمایندگان فرمانداری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی روستاهای طسوج و محمودآباد سه دانگ انجام و نواقص و مشکلات بهداشتی توسط بازرس بهداشت محیط به متصدیان متذکر و خواستار برطرف نمودن فوری آنها گردیدند.
پایان خبر

s1.jpg      s2.jpg    s3.jpg


*******************************************************

 


پلمب یک واحد نانوایی توسط واحد مهندسی بهداشت محیط:

 در اجرای برنامه های نظارتی بهداشت محیط و متعاقب بازرسی و طی مراحل قانونی یک واحد نانوایی واقع در شهر کوار بلوار امام خمینی (ره)به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات بازرسین بهداشت محیط در تاریخ 2/2/1392تعطیل و پلمپ گردید. لازم به ذکر است قبلا پرونده وی به دلیل تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده بود که متأسفانه نواقص ظرف مدت تعیین شده برطرف نگردید.
pol1.jpg  pol2.jpg
 
 
    pol3.jpg    pol4.jpg 

**************************************************

برگزاری کلاس آموزشی جهت رابطین سلامت با همکاری واحد  مشارکت های مردمی و واحد مهندسی بهداشت محیط

در تاریخ 1/2/1392باتوجه به دعوت قبلی و پیگیری واحد  جلب مشارکت مردمی شبکه جلسه آموزشی توسط واحد مهندسی بهداشت محیط در هفته سلامت جهت رابطین سلامت شهرستان برگزار گردید که در این جلسه کارشناسان بهداشت محیط نسبت به آموزش مضرات استعمال دخانیات و همچنین توانمندسازی رابطین در جهت همکاری های بیشتر با واحد مهندسی بهداشت محیط مطالبی را ارائه نمودند.
پایان خبر

r1.jpg     z.jpg

**************************************************

 

 

 پلمپ یک واحد مرغ فروشی  بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی توسط واحد مهندسی بهداشت محیط:


طي پايشها و همکاریهای  مستمربازرسان بهداشت محيط اين شبكه به همراه نمايندگان محترم
 اداره صنعت ومعدن تجارت شهرستان واستان ، نمايندگان محترم فرمانداري و شهرداري در تاريخ 1/2/1392 از مغازه های سطح شهر کوار بازدید گردید که در حین بازدید از یک واحد مرغ فروشی مشاهد گرديد كه متصدي اقدام به فروش مرغ تاريخ مصرف گذشته، بسته بندي غير مجاز توسط كارگران و ليبل گذاري همراه با تاريخ توليد و انقضاء جديد مي نمايد که طی عملیات ضربتی كليه يخچالهاو فريزر موجود  بازدید و مقدار 110/156 كيلوگرم دل ، جگر ،بال و كتف منجمدو همچنين مرغ تاريخ مصرف گذشته و فاسد كشف ، صورتجلسه وباهماهنگي هاي انجام شده با شبكه دامپزشكي در چاهك امحاءاين شبكه معدوم گرديد لازم بذکر است باتوجه به محرز بودن تخلفات اين واحد صنفي  وعدم رعایت آئین نامه ماده 13 مواد خوراکی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی و مهلت از پیش تعیین شده توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه
نسبت به پلمپ و ممانعت از ادامه كار ايشان تا اطلاع ثانوي اقدام گرديد.

پایان خبر

m2.jpg     m3.jpg   m4.jpg 
m5.jpg     m1.jpg   m6.jpg


**************************************************

برگزاری کلاس آموزشی جهت گروهی از دانشجویان دانشکده علمی و کاربردی
در راستای همکاری های مستمر واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه با دانشکده علمی کاربردی کوار کلاس آموزشی جهت یک گروه از دانشجویان ایمنی و بهداشت دانشکده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط برگزار گردید.

در این کلاس دانشجویان با فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی و نحوه بازرسی و نظارت از مراکز تهبه و توزیع مواد غذایی آشنا گردیدند.در پایان دانشجویان مذکور به همراه استاد مربوطه و کارشناسان بهداشت محیط از یک رستوران و یک باب نانوایی در سطح شهر بازدید و از نزدیک با فعالیت بازرسین بهداشت محیط و همچنین نحوه نظارت و بکارگیری نکات فنی در بازدید آشنا گردیدند. 
پایان خبر

                                                                    k1.jpg                  k2.jpg  
   
     
                         
                                                                                                  
                                                                                                                     ************************************************

معدوم نمودن 1 تن مواد غذایی فاسد وتاریخ گذشته به مناسبت هفته سلامت
به مناسبت هفته سلامت و در راستای پایشهای مستمر بازرسان واحد مهندسی بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 1تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در سطح شهر کوار کشف و با حضور نماینده دادستان ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان و پرستل واحد مهندسی بهداشت محیط با همکاری شهرداری در محل دفن زباله های شهرستان کوار امحاء و معدوم گردید.
پایان خبر

1m.jpg                      2m.jpg
 

**************************************************

کلاس آموزشی به مناسبت هفته سلامت
با همت واحد مهندسی بهداشت محیط در هفته سلامت به منظور پیشبرد سطح دانش و آگاهی بهداشتی دست اندرکاران تهیه و تولید و توزیع و عرضه مواد غذایی جهت تامین سلامت جامعه کلاس آموزشی جهت صنف خوار و بار و لبنیات و میوه فروشی برگزار گردید.
در این جلسه کارشناسان بهداشت محیط از حضور متصدیان در کلاس مذکور تشکر نموده و به مرور آئین نامه ماده 13 مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و همچنین اثرات زیانبار دخانیات پرداختند.
پایان خبر
01767.jpg            01777.jpg


**************************************************
 
 
 

پاکسازی طبیعت


به مناسبت هفته سلامت(24-18) فروردین که با شعار فشار خون را جدی بگیریم نامگذاری گردیده مراسم پاکسازی طبیعت با حضور معاون محترم فرمانداری ،بخشداران محترم مرکزی و طسوج و رئیس محترم شورای شهر کوار و تعدادی از مسئولین ادارات و سرپرست و معاون و پرسنل شبکه بهداشت در گلزار شهدا واقع در ابتدای جاده امامزاده ابوالقاسم (ع) در تاریخ 21/01/1392برگزار گردید
.
درابتدای این مراسم سرپرست محترم شبکه هدف از برگزاری این برنامه را اشاعه و ترویج فرهنگ حفاظت و پاکسازی محیط زیست در شهرستان بیان نمود و خواستار تداوم چنین حرکات نمادینی شد
.
پایان خبر

01870.jpg           01875.jpg

                             01878.jpg             01886.jpg                               


**************************************************


روز بدون نمک

 به مناسبت هفته سلامت(24-18) فروردین که با شعار فشار خون را جدی بگیریم نامگذاری گردیده و به همت پرسنل ساعی واحد مهندسی بهداشت محیط و با هماهنگی های بعمل امده با کلیه رستورانها واغذیه فروشیهای ،پادگانها ،دانشگاهها و مدارس شبانه روزی در شهرستان روز چهارشنبه مورخ 21/01/1392 روز بدون نمک در شهرستان نامگذاری شد و مقرر گردید در این روز کلیه نمکدانها از روی میزها حذف و انواع چاشنی ها جایگزین گردد که با توجه به پایش بازرسان بهداشت محیط همکاری کلیه اماکن مذکور مورد تائید قرار گرفت که طی همان بازدید توسط بازرسان از عوامل همکاری کننده این طرح تقدیر و تشکر گردید.
02007.jpg        02011.jpg        02012.jpg

 

02036.jpg         02043.jpg           02054.jpg

                                                                           02061.jpg              02062.jpg


**************************************************


 

دومین بازدید مشترک بازرسین بهداشت محیط شبکه و نماینده تعزیرات حکومتی و نماینده فرمانداری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

در راستای اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی وپیگیری های انجام شده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه و همکاری دبیر محترم کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه و سازمان تعزیرات حکومتی استان فارس دومین بازدید مشترک در تاریخ 26/12/91 بر گزار گردید که دراین بازدید بازرسین بهداشت محیط به همراه قاضی تعزیرات و نماینده فرمانداری از 9 مورد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رستورانها – بیرون بر – قنادی و ساندویچ فروشی بازدید و ضمن آموزشهای لازم به متصدیان نسبت به جریمه مراکز خاطی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی اقدام گردید.
پایان خبر

 

 
01653.jpg                   01649.jpg 

 01657.jpg                    01660.jpg
 

**************************************************

 
 
روز ملی بهداشت محیط

mohit-1_x1x.jpg   mohit-1_x2x.jpg   mohit-2_x1x.jpg

mohit-2_x2x.jpg  mohit-2_x3x.jpg   mohit-2_x4x.jpg 
 
mohit-2_x5x.jpg   mohit-2_x6x.jpg  mohit-2_x7x.jpg

mohit-2_x8x.jpg     mohit-13.jpg
در تاریخ 12/12/91 به مناسبت 11 اسفند روز ملی بهداشت محیط  مراسمی در شهرستان کواربا حضور امام جمعه محترم شهرستان – بخشدار محترم مرکزی – رئیس محترم شورای اسلامی شهرکوار –رئیس محترم شورای اسلامی بخش طسوج – مدیر محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان کوار – مسئول محترم مجمع خیرین سلامت شهرستان و اعضاء محترم شورای اسلامی بخش مرکزی کوار وطسوج،سرپرست محترم شبکه و معاون محترم بهداشتی و کارکنان حوزه ستادی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در تالار پارس ویلا برگزار گردید . در این مراسم آقای دکتر فی جان سرپرست محترم شبکه ضمن خوشامد گویی به مدعوین و تبریک روز ملی بهداشت محیط گزارشی  از اقدامات انجام شده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط را ارائه نمودند. در ادامه امام جمعه محترم در بیاناتی به اهمیت بهداشت وسلامت از دیدگاه اسلام پرداختند . سپس بخشدارمحترم مرکزی به نمایندگی از فرماندار محترم شهرستان ضمن تبریک روز ملی بهداشت محیط وتقدیر وتشکر از پرسنل ساعی و پرتلاش بهداشت محیط خواستار ارتقاء روز افزون شاخصهای بهداشتی شهرستان گردیدند . در ادامه مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان ضمن تبریک 11 اسفند روز ملی بهداشت محیط این روز را نقطه عطفی در برنامه های بهداشت محیط دانسته وضمن تقدیر وتشکر از کلیه مسئولین ، تقدیر ویژه ای از بازرسین بهداشت محیط این گمنامان عرصه سلامت ومحیط داشته اند .
در پایان  از فعالان عرصه سلامت ، بازرسین بهداشت محیط و کسبه نمونه شهرستان که در زمینه ارتقاء وضعیت بهداشتی شهرستان باشبکه بهداشت ودرمان کوار همکاری داشته اند با اهدا لوح سپاس تقدیر گردید .اجرای موسیقی ، مسابقه مشاعره و قرعه کشی و اهداء جوایز از برنامه های این مناسبت بود.


t8a.gif
 
**************************************************
برگزاری جلسه بررسی شاخصهای بهداشت محیط با حضور سرپرست محترم شبکه

a.jpg


در تاریخ 2/12/1391 جلسه ای جهت بررسی شاخصهای بهداشت محیط با حضور سرپرست محترم شبکه و پرسنل بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید. در این جلسه کلیه شاخصهای بهداشت محیط روستایی و شهری و شاخص  کل شهرستان بررسی شد که دراین جلسه  مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط و پرسنل واحد توضیحاتی را در خصوص شاخصها و وضعیت  بهداشتی مناطق  تحت بازرسی ارائه نمودند .سپس سرپرست محترم شبکه نسبت به تجزیه و تحلیل شاخصها پرداخته و ضمن تشکر از زحمات پرسنل واحد مهندسی بهداشت محیط خواستار پیگیری و تلاش بیشتر در جهت ارتقاء شاخصها و وضعیت بهداشتی مراکز روستایی گردید.

t8a.gif


 
بازدید مشترک بازرسین بهداشت محیط و نماینده تعزیرات حکومتی و نماینده فرمانداری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

tazirat2.jpg    tazirat.jpg
با توجه به پیگیری های انجام شده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه و همکاری دبیر محترم کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه و سازمان تعزیرات حکومتی استان فارس در تاریخ 1/12/91 بازرسین بهداشت محیط به همراه قاضی تعزیرات و نماینده فرمانداری از 10 مورد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رستورانها – بیرون بر – قنادی بازدید بعمل آوردند و ضمن تذکر به متصدیان نسبت به جریمه مراکز به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی اقدام گردید.
 
                                                                             t8a.gif
بازدید از چاههای آب شرب شهر و روستا

 با همكاري واحد مهندسي بهداشت محيط شبكه ، آبفاي روستايي و آبفاي شهري طرح ضربت بازديد از كليه چاههاي آب شرب شهر و روستا جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز حريم چاه انجام و موارد خاطي به مراجع ذيربط جهت پيگيري لازم اعلام گرديد.


t8a.gif
کلاس آموزشی بهداشت مواد غذایی جهت پرسنل
 
08620.jpg   08625.jpg

کلاس آموزشی بهداشت مواد غذایی جهت پرسنل شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی کوار توسط واحد مهندسی بهداشت محیط و با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت برگزار گردید.
t8a.gif 
 

 جلسه آموزشی جهت آرایشگران شهرستان

    00899.jpg00896.jpg

در تاریخ 8/11/91 جلسه آموزشی آرایشگران شهرستان کوار در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان کوار توسط واحد مهندسی بهداشت محیط تشکیل گردید. در ابتدای جلسه مسئول بهداشت محیط شهرستان کوار ضمن خوشامدگویی به حاضرین در خصوص رعایت آیین نامه ماده 13 صنف آرایشگاه و همچنین اعمال غیر مجاز انجام شده در برخی از اماکن از جمله تاتو ، الکترولیز ، کرایو و ... و بیماریهایی از قبیل هپاتیت B ،C ، عفونتهای میکروبی ، قارچی و ویروسی از جمله اگزما مطالبی را بیان نمودند در ادامه نیز دکتر فی جان سرپرست شبکه نیز در خصوص بیماریها و نحوه انتقال آن و نقش مهم آرایشگاهها در جلوگیری از این مهم توضیحاتی را ارائه نمودند.                                                                 t8a.gif

 

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در سال 1391

00807.jpg   00816.jpg

 در تاریخ 27/10/91  پنجمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در سال 91 با تلاوتی چند از آیات کلام اله مجید و با حضور اعضا در محل فرمانداری کوار تشکیل گردید و در ابتدای جلسه فرماندار محترم شهرستان ضمن خوشامدگویی به حاضرین جلسه را آغاز نمودند و در ادامه ضمن تشکر از سرپرست و پرسنل ، بر استفاده از تمام فاکتورهای و امکانات جهت ارتقا بهداشت تاکید نمودند سپس توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده جهت تکمیل بیمارستان ارائه نمودند . در ادامه سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، جناب آقای دکتر فی جان ضمن تشکر از فرماندار جهت تشکیل جلسه و خوشامدگویی به حاضرین در خصوص دستور کار جلسه و مشکلات بهداشتی موجود مطالبی را بیان و خواستار همکاری همه جانبه ادارات شهرستان در جهت برطرف شدن آنها شدند . سپس مسئول بهداشت محیط شهرستان به جزئیات مشکلات بهداشتی پرداخته و شرح گزارشی از اقدامات انجام شده جهت حل مشکلات موجود را ارائه نمودند و در نهایت پس از بحث و تبادل بین اعضا مواردی به تصویب رسید.


t8a.gif

برگزاری جلسه آموزشی جهت بهورزان
 

اولین جلسه آموزشی جهت بهورزان شبکه توسط واحد مهندسی بهداشت محیط با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت در خصوص اصول بهداشت محیط و فرمهای مربوطه به مدت 2 روز برگزار گردید. طی این دو روز کلیه فرمهای آمار ، زیج بهداشت محیط و پوشه های مورد نیاز در خانه های بهداشت آموزش داده شد.

                                                                                                t8a.gif


برگزاری سومین جلسه آموزشی اصول بهداشت محیط

سومین جلسه اموزشی جهت پرسنل شبکه بهداشت توسط واحد مهندسی بهداشت محیط و با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت در خصوص اصول و کلیات بهداشت محیط برگزار گردید.


                                                                                                t8a.gif


بازدید از درمانگاه ها و مطبها
 
  
 
طی بازدیدی که توسط معاون بهداشتی شبکه ، مسئول واحد نظارت بر درمان و مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه از درمانگاه های تامین اجتماعی و شهدای کوار و تعدادی از مطبهای پزشکان خانواده شهرستان بعمل آمد مسائل و مشکلات مورد بررسی و نواقص موجود جهت برطرف نمودن اطلاع رسانی گردید.


                                                                                        t8a.gif
 
 
 
بازدید از خانه های بهداشت
 

 در راستای بازدیدها و پایش های منظم صورت گرفته توسط واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه از 11 خانه بهداشت زیر مجموعه شبکه بازدید و از نقاط قوت عملکرد کارکنان تشکر و قدردانی و در جهت ارتقاء سیستم نقاط قابل بهبود را یادآور و آموزشهای لازم را ارئه نمودند.                                                                                       t8a.gif


 بازدید از مراکز و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده 13 روستای اکبر آباد و...
 
08254.jpg
 
 در راستای پایش ها و پیگیریهای مستمر واحد مهندسی بهداشت محیط طرح ضربت بازدید از مراکز و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده 13 از روستاهای اکبرآباد- بورکی - آباده آبگرم - ارباب سفلی - انجیره - دره عسلو - لهکویه انجام و نواقص و مشکلات بهداشتی متذکر و تعدادی نیز با توجه به مشکلات مهلت 15 روزه جهت رفع نواقص صادر گردید و در طی همین بازدید مقدار 38 کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد و مقدار 40 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته کشف ، صورتجلسه و معدوم گردید.


                                                                                         t8a.gif


بازدید از قصابیها و مرغ فروشیهای سطح شهر
 
 
07282.jpg      

با همكاري واحد مهندسي بهداشت محيط شبكه ، دامپزشكي ، شهرداري و كلانتري طرح ضربت بازديد از قصابيها و مرغ فروشيهاي سطح شهر انجام و نسبت به تذكر و اخطارات لازم اقدام گرديد . لازم به ذكر است در طي اين بازديد مقدار 70 كيلوگرم گوشت مرغ و سوسيس فاسد و تاريخ مصرف گذشته كشف و طي صورتجلسه در چاهك امحاء شبكه دامپزشكي شهرستان معدوم گرديد.


                                                                                    t8a.gif


بازدید از قصابیها و مرغ فروشی ها
 
با همکاری بازرسان واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه ، نماینده محترم فرمانداری و نماینده محترم دامپزشکی از قصابیها و مرغ فروشیهای سطح شهر بازدید و نواقص و مشکلات موجود تذکر و آموزشهای لازم ارائه گردید. در طی این بازدید مقدار 90 کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد کشف ، صورتجلسه و جهت معدوم نمودن به شبکه دامپزشکی شهرستان منتقل و درچاهک امحاء آن شبکه معدوم گردید.

  

 
                                                                                                                               t8a.gif
   
تشکیل جلسه کارگروه بهداشتی
 
 
 
         07671.jpg   07682.jpg

در تاریخ 18/3/91 جلسه کارگروه بهداشتی شهرستان تشکیل گردید که در این جلسه در خصوص طرح پزشک خانواده شهری ، نواقص و مشکلات بهداشتی کوره های آجرپزی شهرستان و تشکیل کمیته اتلاف حیوانات ولگرد صحبت گردید و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء مواردی به تصویب رسید . لازم به ذکر است که طی همین جلسه گزارش تصویری تهیه شده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط در خصوص نواقص و مشکلات بهداشتی کوره های آجرپزی شهرستان ارائه گردید.


                                                                                                   t8a.gif
 
    کلرزنی آب فتح آباد

kcavi0431ca4jp4c5caw54t0hcay1n3z3caaaygwncan9lg4pcae3w6i8caao827pcapdyi18caojylrjcaj7wp03ca42ai1wcajwidvicayqmsg7ca6mullqca0bvyclcadag273catcva79.jpg
 
پس از تشکیل جلسات متعدد و پیگیریهای مکرر کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط این مرکز کلر زنی آب آشامیدنی روستای فتح آباد آغاز گردید.

                                                                               t8a.gif


                       هفته ملی بدون دخانیات

07654.jpg07645.jpg07635.jpg         
 
در هفته ملی بدون دخانیات (10-4) خرداد ، مراسم نمادین معدوم نمودن مواد دخانی از سوی واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه با حضور سرپرست شبکه و معاون بهداشتی و جمعی از پرسنل شبکه برگزار گردید که در این مراسم جناب آقای دکتر فی جان سرپرست شبکه در خصوص مضرات استعمال مواد دخانی و مزایای ورزش روزانه و اهمیت دادن به سلامت جسمی و روحی  سخنرانی نمودند که در پایان مراسم سیگارها ، تنباکو و توتونهای میوه ای تهیه شده به آتش کشیده شد.


                                                                                              t8a.gif
 
 
 
بازدید از مساجد در مراسم اعتکاف

14939_442.jpg        d2e5f917-869d-4814-b8de-88b.jpg                        
 در پی برگزاری مراسم پر فیض و معنوی اعتکاف ، کارشناسان بهداشت محیط از مساجد ابوالفضل (ع) و مسجد الرضا (ع) و مسجد الزهرا (س) و مسجد علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان بازدید و آموزشهای لازم را در جهت استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی جهت غذا و نوشیدنیهای گرم و عدم نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای محیط داده شد.


                                                                                                                   t8a.gif 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                    
بازدید از مناطق سطح شهر و منازل مسکونی 


07296.jpg      07291.jpg
به همت واحد مهندسي بهداشت محيط شبكه طرح ضربت بازديد از مناطق سطح شهر انجام و منازل مسكوني كه نسبت به جاري نمودن فاضلاب به معابر عمومي اقدام مي نمودند تذكرات لازم داده شد . لازم به ذكر است اين طرح در 2 روز انجام كه به 80 نفر متخلف اخطار بهداشتي 15 روزه داده شد.

                                                                                                             t8a.gif

                                                                                                 
                                                                                                  

جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان

08595.jpg08593.jpg    

 
جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان با حضور فرماندار محترم شهرستان - بخشدار مرکزی - شهردار محترم و روسای کلیه ادارات شهرستان و اعضای محترم شورای شهر برگزار گردید که در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر فی جان ضمن خوش آمدگویی به اعضاء به پیگیری مصوبات جلسه قبل پرداخته و سپس مشکلات زمین دفع زباله شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا مواردی به تصویب رسید.                                                                                                            t8a.gif


         جلسه آموزشی نانواییها

00270.jpg

 با همکاری فرمانداری جلسه آموزشی با حضور کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کوار و برابر دعوت قبلی از نانواییهای سطح شهرستان در سالن اجتماعات غدیر واقع در فرمانداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس پاریزی مسئول بهداشت محیط شهرستان ضمن تشکر از همکاری و حمایتهای فرماندار محترم جناب آقای زارع پور  و بازرس فرمانداری در امور نانواییها جناب آقای رضایی از حاضرین در جلسه بخاطر اهمیت دادن ، رعایت مقررات بهداشتی و حضور در جلسه تشکر نمودند. ایشان با اشاره به نقش آموزش در ارتقاء سطح آگاهی بهداشت شاغلین در نانواییها ، آموزش را اولویت اول واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی کوار دانستند. سپس با توجه به آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در خصوص رعایت فصل 1 و 2و  3 و همچنین بهداشت مواد اولیه به مدت 2 ساعت برای حاضرین سخنرانی  نمودند و در انتها از زحمات و راهنماییهای بی دریغ سرپرست شبکه جناب آقای دکتر فی جان و بازرسین بهداشت محیط شهرستان این فعالان بی نام و نشان عرصه سلامت تشکر و قدردانی نمودند.

                                                                                           t8a.gif
 
دومین جلسه آموزشی بهداشت مواد غذایی
 
 
08699.jpg08693.jpg   
دومین جلسه آموزشی بهداشت مواد غذایی جهت پرسنل شبکه بهداشت توسط واحد مهندسی بهداشت محیط و با همکاری واحد آموزشی ضمن خدمت در خصوص بهداشت مواد غذایی - سالمسازی سبزیجات و انواع تقلبات در مواد غذایی برگزار گردید.


                                                                                               t8a.gif
 
جلسه شورای بهداشتی منطقه فرمشکان 
 
 
08660.jpg


در تاریخ 19/5/91 جلسه شورای بهداشتی در خصوص مسائل و مشکلات منطقه فرمشکان با حضور بخشدار محترم مرکزی و دهیاران و شورای محترم اسلامی منطقه و کارشناس واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه برگزار و در خصوص مشکلات جمع آوری زباله روستا پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا مواردی به تصویب رسید . لازم به ذکر است در پایان جلسه به اتفاق اعضاء از زمین انتخابی جهت دفن زباله منطقه بازدید گردید.


                                                                                             t8a.gif
 
سخنرانی سرپرست شبکه در نماز جمعه 
 

در تاریخ 21/7/91 جناب آقای دکتر فی جان سرپرست شبکه در نماز جمعه پیرامون کاهش اثرات بلایای طبیعی به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی  و همچنین برنامه پزشک خانواده شهری سخنانی ایراد نمودند.


t8a.gif

 
جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

08181.jpg08177.jpg      
جلسه کارگروه تخصصی سلامت وامنیت غذایی شهرستان با حضور فرماندار محترم شهرستان ، بخشدار محترم مرکزی ، سرپرست محترم بخشداری طسوج ، شهردار محترم شهرستان ، روسای کلیه ادارات شهرستان و اعضاء محترم شورای شهر برگزار گردید که در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر فیجان ضمن خوش آمد گویی به اعضاء در خصوص طرح پزشک خانواده شهری ، مسائل و مشکلات بهداشتی روستاهای فتح آباد و کیفیت نامطلوب شیر ورودی به کارخانجات لبنی صحبت و سپس کارشناسان محترم واحد مهندسی بهداشت محیط غذا و دارو شبکه نسبت به بررسی جزئیات مسائل و مشکلات موارد مطرح شده صحبت نمودند و مستندی نیز که توسط واحد مهندسی بهداشت محیط از نواقص و مشکلات بهداشتی روستای فتح آباد تهیه شده بود ارائه گردید و یعد از بحث و تبادل نظر بین اعضاء مواردی به تصویب رسید.

t8a.gif

بازدید از کوره های آجر پزی
 
07414.jpg
 
 
با همت واحد مهندسي بهداشت محيط شبكه طرح ضربت بازديد از كوره هاي آجر پزي اكبرآباد - طسوج - روستاهاي محمود آباد سه دانگ انجام ، نواقص و مشكلات بهداشتي به صاحبان كوره ها اعلام گرديد.


                                                                                          t8a.gif


 
 
جمع آوری لاشه های دام در روستای فتح آباد
 
 
photo0007.jpgphoto0005.jpg      

 با توجه به پیگیریهای واحد مهندسی بهداشت محیط و خانه بهداشت فتح آباد و با همکاری بخشداری محترم طسوج و دهیار محترم روستای فتح آباد لاشه دامهای رها شده در بالای روستای فتح آباد جمع آوری و دفن بهداشتی گردید.


       t8a.gifپاکسازی محیط اطراف گلزار شهدا و امامزاده ابوالقاسم به مناسبت هفته سلامت

mohit2.jpg    mohit1.jpg

به مناسبت هفته سلامت رئیس شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی کوار به همت واحد مهندسی بهداشت محیط ، با همکاری آموزش و پرورش ، شهرداری ، بخشداری طسوج و اعضای شواری بخش طسوج اقدام به پاکسازی محیط اطراف گلزار شهدا و امامزاده ابوالقاسم نموده و در پایان ضمن تشکر و قدردانی از عزیزان شرکت کننده به رسم یادبود جوایزی به دانش آموزان و سالمندان اهدا گردید.


                   t8a.gif

 
تعطیلی دو باب مغازه در روستای اکبرآباد

در راستای پایشهای مستمر بازرسان بهداشت محیط شبکه 1 باب خواربار و لبنیات فروشی و 1 باب کبابی بعلت عدم رعایت مقررات بهداشتی در روستای اکبرآباد تعطیل و محل آنها پلمب گردید.


                                                                                                      t8a.gif

تعطیلی  یک واحد کیک پزی در شهر کوار

07600.jpg

در ادامه بازدیدها و پایش مستقیم بازرسان واحد مهندسی بهداشت محیط یک واحد کیک پزی به دلیل عدم رعایت موازین و قوانین بهداشتی تعطیل و پلمپ گردید.


                                                                               t8a.gif
                                                                                                             تعطیلی یک واحد قنادی در شهر کوار

طی بازدیدهای بعمل آمده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط بازرسان بهداشت محیط یک واحد قنادی بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات بهداشتی پلمپ گردید.

 
05393.jpg    t8a.gif
 

تعطیلی یک واحد نانوایی در شهر کوار

00202.jpg   00205.jpg

در اجرای برنامه های نظارتی بهداشت محیط و متعاقب بازرسی و طی مراحل قانونی یک واحد نانوایی واقع در شهر کوار - انتهای خیابان بهار به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات بازرسین بهداشت محیط در تاریخ 12/9/91 تعطیل و پلمب گردید. لازم به ذکر است قبلا پرونده وی به دلیل تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده بود که متأسفانه نواقص ظرف مدت تعیین شده برطرف نگردید.

                                 t8a.gif

 

                  تعطیلی دو باب مغازه خواربار و لبنیات فروشی در روستاهای طسوج و ولیعصر

 

 
plomp07961.jpg
 

 در راستای پایش  و پیگیریهای مستمر بازرسان بهداشت محیط این شبکه 2 باب مغازه خواربار و لبنیات فروشی واقع در روستاهای طسوج و ولیعصر به دلیل عدم رعایت مسائل بهداتشی تعطیل گردید.


                            t8a.gif

سمپاشی خانه های بهداشت

 09744.jpg     09754.jpg

در راستای پیگیریها و اقدامات مستمر واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه جهت ارتقأ سطح بهداشتی مناطق روستایی طبق برنامه ریزی انجام شده کلیه خانه های بهداشت شبکه جهت سمپاشی اولویت بندی گردیدند که تعدادی از آنها (خانه بهداشت ولیعصر - فتح آباد - باغان - هورباف و مرکز بهداشت فتح آباد) که در اولویت اول قرارگرفته بودند توسط پرسنل بهداشت محیط با رعایت کلیه نکات ایمنی (استفاده از دستکش p.v.c  لباس محافظ - ماسک مخصوص و ... سمپاشی گردیده شد.


                                                   t8a.gif

جلسه شورای بهداشتی روستای طسوج

08668.jpg

جلسه شورای بهداشتی در خصوص مسائل و مشکلات بخش طسوج برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء مواردی به تصویب رسید.


             t8a.gif


جلسه شورای بهداشتی  بخش طسوج

جلسه شورای بهداشتی ویژه در بخشداری طسوج با حضور سرپرست شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی کوار- بخشدار محترم طسوج - پرسنل محترم واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه - رئیس محترم شورای بخش طسوج و رئیس محترم کوره داران و اعضاء محترم هیأت کوره دارن و دهیاران محترم روستای محمود آباد 2 دانگ و طسوج در خصوص مشکلات و نواقص بهداشتی کوره های آجرپزی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب رسید . در پایان جلسه به اتفاق اعضاء از تعدادی کوره های آجرپزی بازدید گردید.

20120617317.jpg                20120617353.jpg
 


t8a.gif

 
تشکیل کلاس آموزشی به مناسبت هفته دخانیات

dokhaniat.jpg


در تاریخ 11/3/91 کلاس آموزشی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات جهت کلیه نانوایان شهرستان تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آیین نامه ماده 13 مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی آموزشهای لازم در زمینه سیگار و مواد دخانی به متصدیان داده شد.


                 t8a.gif


    
   برگزاری جلسه آموزشی جهت صنوف
 

 با پیگیری های بعمل آمده توسط واحد مهندسی بهداشت محیط جلسه آموزشی جهت صنوف(ساندویجی - کبابی - چلوکبابی - رستوران بیرون بر - پیتزا فروشی) برگزار ، که در ابتدای جلسه توسط نماینده صنوف از زحمات بازرسین بهداشت محیط تشکر و قدردانی گردید. سپس توسط بازرسین واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه آموزش های لازم با توجه به آئین نامه مقررات بهداشتی ارائه گردید.


t8a.gif


                  جلسه کارگروه بهداشتی  شهرستان 
 


 
mohit4.jpgmohit3.jpg 
 
در 23 فروردین ماه جلسه کارگروه بهداشتی تشکیل گردید که در ابتدای جلسه دکتر رضازاده رئیس شبکه ضمن خوشامدگویی به حاضرین و تبریک هفته سلامت و اعلام شعار روز جهانی سلامت به معرفی این هفته  پرداختند و گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمودند.  در ادامه مصوبات مربوط به جلسه قبل مطرح گردید ، سپس در خصوص دفن زباله های عفونی ، تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی صحبت گردید و مواردی به تصویب رسید . همچنین در این جلسه مسئول بهداشت محیط شبکه ( جناب آقای پاریزی) معرفی گردیدند.
در پایان جلسه با حضور کلیه اعضا طی مراسم مختصری هفته سلامت گرامی داشته شد.
                                                     t8a.gif

بازدید  کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط استان از واحد مهندسی بهداشت محیط

 
در تاریخ 6/11/90 مهندس فتحی از واحد بهداشت محیط کوار بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی کلیه پرونده های موجود از تعدادی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر نیز بازدید کردند و در نهایت از زحمات پرسنل بهداشت محیط  کوار قدردانی نمودند.

 
dsc05284.jpg


t8a.gif
 


بازدید از کشتارگاه شهرستان

پیرو مصوبه کارگروه بهداشتی شهرستان در تاریخ 9/11/90 اکیپی شامل معاون فرماندار ، رئیس شبکه ، بخشدار مرکزی ، شورای اسلامی شهر ، سرپرست دامپزشکی از کشتارگاه کوار بازدید بعمل آوردند .  مسائل و مشکلات موجود طی جلسه ای با حضور اعضای مذکور در محل فرمانداری کوار تشکیل گردید و مقرر گردید شهردار نسبت به تعمیر و تأمین یک دستگاه ماشین مجهز به سردخانه اقدامات لازم را انجام دهد.
 

  05340.jpg   05352.jpg

05367.jpg


 t8a.gif


  تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران

در تاریخ 20/7/90 جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کوار به مناسبت هفته کاهش  اثرات بلایای طبیعی با حضور مسئولین کلیه ادارات شهر، شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در محل فرمانداری تشکیل گردید در این جلسه جناب آقای خازن فرماندار  ، جناب آقای موذن (رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)) ، جناب آقای دکتر رضازاده (سرپرست شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی) و یکی از دانشجویان دانشکده علمی کاربردی در خصوص این هفته و فعالیتهای انجام شده سخنرانی کردند.


              3.jpg  4.jpg                       


t8a.gif
 
اجرای مانور زلزله در کوار 

 
در تاریخ 23/7/90  به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی  ، مانور زلزله به همت شبکه  کوار، هلال احمر کوار ، هلال احمر شیراز ،فرمانداری ، شهرداری ، آموزش و پرورش کوار و دانشجویان دانشکده علمی کاربردی در دبیرستان فاطمه الزهرا (س) اجرا گردید .


 
    101.jpg   6.jpg

7.jpg
 
5555.jpg        66666.jpg


t8a.gif


 تشکیل جلسه کارگروه بهداشتی

در تاریخ 8/11/90 جلسه کارگروه بهداشتی شهرستان کوار با موضوع امنیت غذایی با تلاوتی چند از آیات کلام اله مجید با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری کوار تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر رضازاده رئیس شبکه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین جلسه را آغاز نمودند و در ادامه مصوبات مربوط به جلسه قبل مطرح گردید و مسئولین هر کدام از ادارات گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمودند و سپس به معرفی واحد تازه تأسیس غذا و داروی شبکه پرداختند و آقای عنصری کارشناس غذا و دارو گزارشی از برنامه ها و رئوس فعالیتهای این واحد ارائه نمودند که برخی از این اقدامات شامل بازدید از کارخانجات و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نمونه برداری روتین از مراکز مذکور جمع آوری و معدوم نمودن مواد غذایی غیر مجاز می باشد . سپس هر کدام از حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب رسید.

05300.jpg

   t8a.gif 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-13 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ