borbo036_48718.gif]

هدف بهداشت خانواده:
تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طريق ارائه خدمات بهداشتي به گروه آسيب پذير جامعه (زنان در گروه سني 49-10 ساله - كودكان زير 6 سال و سالمندان و مادران باردار ) ‌مي باشد.
 
برنامه هاي بهداشت خانواده شامل موارد زير مي باشند:
كودكان
تنظيم خانواده
مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
ميانسالان
سالمندان

برنامه كودكان
1.         مراقبت از كودكان از بدو تولد تا 6 سالگي؛
2.        برنامه مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال)‌؛
3.      پايش رشد كودكان؛
4.      ترويج تغذيه با شير مادر (بازديد از زايشگاهها، بازديد از مراكز صدور كوپن شير مصنوعي، برگزاري كارگاههاي آموزشي با همكاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر)؛

برنامه تنظيم خانواده
1.         آموزش مدد جويان كميته امداد، داوطلبان سلامت، دانش آموزان دبيرستاني، مراجعان به مراكز آموزش قبل از ازدواج؛
2.        افزایش پیشگیری از بارداری های ناخواسته
3.      افزايش جلب مشاركت مردم در برنامه هاي سلامت باروری
4.      تامين وسايل پيشگيري از بارداري و توزيع به موقع آن در مراكز شهري و روستايي؛
5.       نظارت
برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
هدف ارتقاء سطح سلامت مادران، ايجاد زايمان ايمن، كاهش مرگ و مير نوزادان و يا مرده زايي؛
1.         آموزش كاركنان و زنان باردار، مدد جويان كميته امداد، دانشجويان؛
2.        بررسي علت مرگ و مير مادران؛
3.      پيشگيري از زايمان زودرس؛
4.      نظارت (بر خانه های بهداشت مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي)؛
5.       جمع آوري، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها؛
6.       تهيه پمفلت و جزوه هاي آموزشي؛
7.      تامين مكمل هاي دارويي؛
8.      بررسي مرگ مادران و تشكيل كميته؛
9.        ترويج زايمان ايمن و تشكيل كميته؛
10.      بازآموزي ماما روستاها و در دسترس قرار دادن وسايل مورد نياز آنان.
 
برنامه ميانسالان
هدف كلي: افزايش آگاهي و سلامت زنان
1.         آموزش؛
2.        افزايش پوشش پاپ اسمير؛
3.      پيگيري موارد مشكوك؛
4.      افزايش آگاهي زنان نسبت به انجام Self breast exam؛
5.       ارجاع موارد مشكوك به پاتولوژيست؛
6.       ارجاع زنان براي انجام ماموگرافي و يا سونوگرافي؛
7.      تشكيل پرونده سبا براي زنان 45 تا 60 سال؛
8.      نظارت.
 
 
 
برنامه سالمندان
هدف: افزايش آگاهي خانوارها در خصوص تغييرات ناشي از سالمندي- پوكي استخوان- تغذيه – يائسگي 
و بهداشت رواني و شيوه زندگي سالم با استفاده از 4 جلد كتاب شيوه زندگي سالم در سالمندي مي باشد.
1.         آموزش كاركنان رده هاي مختلف- خانوارها و سالمندان؛
2.        برگزاري كلاسهاي بازآموزي؛
3.      بازديد از مراكز نگهداري سالمند؛
4.      بزرگداشت روز جهاني سالمند و تشويق كاركنان فعال در برنامه سالمندان؛
5.       تجزيه و تحليل علل مرگ و مير سالمندان؛
6.       انجام طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت سالمندان در مراكز نگهداري سالمند؛
7.      نظارت.
سامانه های اکترونیکی و نرم افزارها؟
1.        سامانه مادر و نوزاد خارج بیمارستانی= ثبت تمامی زایمانهای اتفاق افتاده در خارج از بیمارستان (تسهیلات زایمانی)
2.       سایت مراقبت از کودک سالم= ثبت آمار کودک سالم، آمار مانا زیر 2 ماه ، آمار مانا 2 ماه تا 5 سال، شیرمصنوعی ، تجهیزات، حوادث و سوانح در کودکان
3.      سامانه MCMC= ثبت مادران باردار پرخطر و پیگیری آنها
4.      سامانه پیام سلامت = جوابدهی به سوالات مربوط به کودکان، زوجین، سالمندان و مادران باردار
5.      سامانه مراقبت از مرگ کودکان 59- 1 ماهه = وررود اطلاعات اولیه مرگ کودکان خارج بیمارستنانی-تکمیل پرسشنامه ب، پرسشنامه ج، پرسشنامه ه-تمکیل پرسشنامه مربوط به ناهنجاری، تکمیل سناریوی مرگ به دلیل حوادث ترافیکی، تکمیل سناریوی مرگ به دلیل حوادث غیر ترافیکی
6.       سامانه سیب
لیست جلسات :
الف) کمیته مرگ و میرمادرباردار و زایمان ایمن
ب) کمیته میانسالان و سالمندان
ج) کمیته سلامت باروری
د) کمیته شیرمادر
د) کمیته مرگ و میرکودکان 59-1 ماهه
ه) کمیته پیشگیری از حاملگی های ناخواسته
ج)کمیسیون ترویج تغذیه با شیرمادر:
 
 
 
 
                                                                                                      تاریخ و محل بازدیدها در 6 ماه گذشته
تاریخ بازدید
مکان بازدید
25/2/1395
مظفری-نوروزان
29/2/1395
مرکز و خانه بهداشت مظفری
12/3/1395
بورکی - ارباب
21/4/1395
مرکز و خانه بهداشت طسوج
28/4/1395
مرکز و خانه بهداشت فتح آباد
11/5/1395
مرکز و خانه بهداشت دهشیب
31/6/1395
بورکی و ارباب سفلی
7/7/1395
خانه بهداشت دودانگ و سه دانگ
19/7/1395
خانه بهداشت اکبراباد - دشتک
3/8/1395
قنات
12/8/1395
قصراحمد - اکبراباد
  
 

اطلاعات ذیج بهداشتی شهرستان کوارتازه های اخبار بهداشت خانواده

senior_abused.jpg] گزارش تصویری
aa.jpg]عملکرد روز جهانی کودک pdf.jpg]
گزارش تصویری
images00.jpg]آمادگی برای پدر شدنpdf.jpg]

پرسنل واحد  
 
 
فروغ حمیدی= نیروی رسمی –کارشناس بهداشت عمومی- جمعا 11 سال سابقه کار
1.        چهار سال به عنوان کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و مسئول آمار در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد
2.       3 سال در معاونت بهداشتی یاسوج به عنوان کارشناس سلامت میانسالان، سالمندان،  شیرمادر و همچنین مسئول ایزو معاونت بهداشتی
3.      3 سال در شبکه کوار بعنوان مسئول سلامت خانواده
هاجر شعبانی = نیروی قراردادی – کاردان مامایی - جمعا 13 سال سابقه کار
1.        یکسال در تسهیلات زایمانی کوار
2.       یکسال در درمانگاه شفا بعنوان پرستار
3.      5 سال در درمانگاه امیرالمومنین(ع)  به عنوان پرستار
4.      یکسال در پایگاه محمد رسول ا...(ص) غربالگری کودکان و کاردان بهداشتی
5.      از سال 90 در شبکه کوار به عنوان کارشناس سلامت خانوادهردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرکتلفنرایانامه
1فروغ حمیدیمسئول واحد  کارشناس بهداشت خانواده             222              kavarfheal@sums.ac.ir                    
2هاجر شعبانیکارشناس سلامت خانوادهمامایی222-

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 21:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ