واحد بهداشت حرفه ای 

تعریف بهداشت حرفه ای:
بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کارو انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین در محیط های کار مرتبط می باشد.
اهداف بهداشت حرفه ای :
هدف بهداشت حرفه ای عبارتست از : تامین ،نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی شاغلین از طریق:
  1. آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران
  2. کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور
  3. انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی
  4. توصیه و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران
  5. بهسازی تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگران
اهم فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای :
    • بازرسی ازکارخانجات و کارگاههاباهدف تامین سلامت کارگران
·        اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ،گردوغبار ،ارگونومی ،مواد شیمیایی و...
·        تلاش جهت جذب و استقرار نیرو های بهداشت حرفه ای در کارخانجات
·        اجرای برنامه بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخشهای کشاورزی ، دامداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و باغات
·        تلاش جهت ارتقا سلامت قالیبافان و بهسازی کارگاههای قالیبافی در روستاهای تابع (طرح بقاء)
·        تشدید نظارت و بازرسی از کارگاههای تک واحدی
·        نظارت برعملکرد کاردانهاو بهورزان مراکز بهداشتی درمانی تابع
·        انجام معاینات کارگران و کارخانجات وکارگاههای تابع
·        برخورد قضایی با واحدهای متخلف
 


نام و نام خانوادگی سمتمدرک
میثم فردوئیکارشناس بهداشت حرفه ایکارشناس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ