واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير
انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است.وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و ، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير( فشارخونبالا،ديابت،تالاسمي،سرطانهاو هیپوتیروئید،گالاکتوزمیا، فاویسم،فنیلکتونوریا،سوانحوحوادث  )و ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم ، افزایش کیفیت و طول عمر و کاهش هزینه های گزاف درمانی جامعه می باشد .
 
 
 فعاليتهاي واحد مراقبت وپیشگیری از بیماریهای غيرواگير
1- برنامه پيشگيري و كنترل فشار خون بالا و ديابت :
ü     افزايش آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي ـ درماني و خانه هاي بهداشت نسبت به اهميت علائم و راههاي پيشگيري فشار خون بالا و ديابت از طريق برگزاري جلسات آموزشي و بازآموزي
ü     آموزش و اطلاع رساني به افراد جامعه از طريق ارسال مقالات به هفته نامه‌هاي محلي و برگزاري جلسات آموزشي ـ سمينارها و همايشها و تهيه و توزيع پوستر و مطالب آموزشي در زمينه فشار خون بالا و ديابت
ü   نظارت بر بيماريابي و شناسايي بيماران فشار خوني و ديابتي توسط بهورزان خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و هماهنگي و همكاري جهت بررسي و معرفي افراد مشكوك به پزشك مراكز بهداشتي درماني جهت معاينه و تشخيص زودرس
2-  برنامه‌هاي پيشگيري و كنترل تالاسمي :
ü     افزايش آگاهي پرسنل بهداشتي درماني و دانش آموزان و تمامی افراد جامعه نسبت به بيماري تالاسمي و راههاي كنترل آن
ü      شناسايي زوجين مينور تالاسمي از طريق ازمايشات قبل از ازدواج
3- اجرای برنامه غربالگری نوزادان
ü     شناسایی نوزادان در معرض خطر بیماریهای هیپوتیروئید،گالاکتوزمیا، فاویسم،فنیلکتونوریا
4- آموزش، ثبت و کنترل بیماری سرطان
5- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت واجرای آن با همکاری واحدهای تابعهپس از تایید
6-   شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف
7-  بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.
8-  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.
9- انجام سایر امور اجرایی
 
 طرح های در دست اجرا :
 
1.        اجرای طرح غربالگری و مراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در کلیه افراد بالای 20 سال درمناطق روستایی
2.      پایلوت طرحغربالگریومراقبتبیمارانقلبیعروقیودیابتدرکلیهافرادبالای 20 سالتوسط یک پزشک خانواده شهری
3.      اجرای طرح غربالگری دیابت بارداری در کلیه زنان باردار
4.      اجرای طرح غربالگری چهار بیماری هیپو تیروئید ، فنیل کتونوریا ، گالاکتوزمیا و فاویسم در کلیه نوزادان متولد شده در روز 5-3 بعد از تولد در سطح شهرستان
5.     را ه اندازی مرکز مشاوره و آزمایشگاه قبل از ازدواج
 
 
 
 
مراکز ارائه دهنده خدمت در شهرستان کوار
1 - مرکز غربالگری نوزادان :           
آدرس :بلوار امام خمینی (ره) – کوچه شهید بشیری-  پایگاه بهداشتی محمد رسول ا...
زمان : از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 7:45 دقیقه صبح تا ساعت 12:30
 
           2- مرکز مشاوره و آزمایشگاه قبل از ازداواج
          آدرس:بلوارامام خمینی (ره)– درمانگاه بهداشتی درمانی شبانه روزی امیر المومنین (ع)
زمان : روز سه شنبه هر هفته
 
 
پرسنل واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تلفن
رایانامه
میترا  نحاس
لیسانس
مسئول واحد غیر واگیر
206
m.nahas75@gmail.com
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ