واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير
انسان امروزي در حلقه اي از بيماري هاي غيرواگير از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است.وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماري هاي غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و ، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدني، شناسايي و غربالگري بيماري هاي غيرواگير( فشارخونبالا،ديابت،تالاسمي،سرطانهاو هیپوتیروئید،گالاکتوزمیا، فاویسم،فنیلکتونوریا،سوانحوحوادث  )و ارائه الگوي مناسب شيوه زندگي سالم ، افزایش کیفیت و طول عمر و کاهش هزینه های گزاف درمانی جامعه می باشد .
 
 
 فعاليتهاي واحد مراقبت وپیشگیری از بیماریهای غيرواگير
1- برنامه پيشگيري و كنترل فشار خون بالا و ديابت :
ü     افزايش آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي ـ درماني و خانه هاي بهداشت نسبت به اهميت علائم و راههاي پيشگيري فشار خون بالا و ديابت از طريق برگزاري جلسات آموزشي و بازآموزي
ü     آموزش و اطلاع رساني به افراد جامعه از طريق ارسال مقالات به هفته نامه‌هاي محلي و برگزاري جلسات آموزشي ـ سمينارها و همايشها و تهيه و توزيع پوستر و مطالب آموزشي در زمينه فشار خون بالا و ديابت
ü   نظارت بر بيماريابي و شناسايي بيماران فشار خوني و ديابتي توسط بهورزان خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و هماهنگي و همكاري جهت بررسي و معرفي افراد مشكوك به پزشك مراكز بهداشتي درماني جهت معاينه و تشخيص زودرس
2-  برنامه‌هاي پيشگيري و كنترل تالاسمي :
ü     افزايش آگاهي پرسنل بهداشتي درماني و دانش آموزان و تمامی افراد جامعه نسبت به بيماري تالاسمي و راههاي كنترل آن
ü      شناسايي زوجين مينور تالاسمي از طريق ازمايشات قبل از ازدواج
3- اجرای برنامه غربالگری نوزادان
ü     شناسایی نوزادان در معرض خطر بیماریهای هیپوتیروئید،گالاکتوزمیا، فاویسم،فنیلکتونوریا
4- آموزش، ثبت و کنترل بیماری سرطان
5- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت واجرای آن با همکاری واحدهای تابعهپس از تایید
6-   شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف
7-  بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.
8-  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.
9- انجام سایر امور اجرایی
 
 طرح های در دست اجرا :
 
1.        اجرای طرح غربالگری و مراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در کلیه افراد بالای 20 سال درمناطق روستایی
2.      پایلوت طرحغربالگریومراقبتبیمارانقلبیعروقیودیابتدرکلیهافرادبالای 20 سالتوسط یک پزشک خانواده شهری
3.      اجرای طرح غربالگری دیابت بارداری در کلیه زنان باردار
4.      اجرای طرح غربالگری چهار بیماری هیپو تیروئید ، فنیل کتونوریا ، گالاکتوزمیا و فاویسم در کلیه نوزادان متولد شده در روز 5-3 بعد از تولد در سطح شهرستان
5.     را ه اندازی مرکز مشاوره و آزمایشگاه قبل از ازدواج
 
 
 
 
مراکز ارائه دهنده خدمت در شهرستان کوار
1 - مرکز غربالگری نوزادان :           
آدرس :بلوار امام خمینی (ره) – کوچه شهید بشیری-  پایگاه بهداشتی محمد رسول ا...
زمان : از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 7:45 دقیقه صبح تا ساعت 12:30
 
           2- مرکز مشاوره و آزمایشگاه قبل از ازداواج
          آدرس:بلوارامام خمینی (ره)– درمانگاه بهداشتی درمانی شبانه روزی امیر المومنین (ع)
زمان : روز سه شنبه هر هفته
 
 
پرسنل واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 
         نام ونام خانوادگی                            
مدرک تحصیلی
سمت
تلفن
رایانامه
        معصومه کاظمی                        
لیسانس
مسئول واحد غیر واگیر
222
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-2 12:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ