واحدهای مرکز بهداشت

 
setad.jpg]
ستاد گسترش
aamar.jpg]
آمار
5443.jpg]
بهداشت محیط
herfeii.jpg]
بهداشت حرفه ای
khanevade.jpg]
بهداشت خانواده
mdares.jpg]
بهداشت مدارس
salamat.jpg]
آموزش سلامت
vagir.jpg]
بیماریهای واگیر
gheirevagir.jpg]
بیماریهای غیر واگیر
taghzieh_.jpg
واحد تغذیه
mental-health1.jpg
واحد بهداشت روان
jalbmosharakat1.jpg
جلب مشارکتهای مردمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ