واحدهای مرکز بهداشت

setad.jpg]     aamar.jpg]   5443.jpg]   herfeii.jpg]
          ستاد گسترش             آمار            بهداشت محیط    بهداشت حرفه ای


khanevade.jpg]         mdares.jpg]             salamat.jpg]   
        خانواده                 بهداشت مدارس            آموزش سلامت        
  
  vagir.jpg]         gheirevagir.jpg]            daru.jpg]
                بیماریهای واگیر         بیماریهای غیرواگیر        غذا ودارو                      
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-20 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ