شرح وظایف رابط آموزش
1-درخواست مجوز جهت کارگاههای شهرستانی
2- اطلاع رسانی و ثبت نام پرسنل در دوره های آموزشی
3- پیگیری در خصوص جذب سهمیه جهت شرکت کارکنان استخدامی در دوره های توجهیی بدو استخدام
4- معرفی پرسنل جهت شرکت در دوره  ICDL
5- تهیه شناسنامه آموزشی جهت 100% پرسنل استخدامی رسمی وپیمانی

6-اعلام ساعات آموزشی به پرسنل تحت پوشش
7- ثبت نام اینترنتی کارگاه های استانی
8- صدور گواهینامه آموزشی جهت پرسنل
9- نظارت مستقیم بر نحوه کیفیت اجرای دوره های آموزشی

10- ارسال اطلاعات مدرسین دوره های آموزشی جهت عضویت در بانک مدرسین دانشگاه
11- صدور گواهی تدریس


 
نام و نام خانوادگی : حمید دهقان
مدرک تحصیلی : کارشناس 

سمت : رابط آموزش ضمن خدمت - کارشناس بهداشت محیط 

شماره تماس واحد : 37829135-7داخلی: 215
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 8:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ