پرسنل واحد حسابداری
ردیفنام ونام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلیشماره تماسرایانامه
1احمد رضازادهرئیس حسابداریلیسانس  212 
2اعظم محمدیدریافت و پرداخت             کاردان                         216 
3رحیم آزادیمسوول درآمد  215 
4محمد آزادیمسوول انبار  231 
5هوشنگ انصاریامین اموال  231 
6محمدرشید قامتکارپرداز 231 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-3 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ