مدارك لازم جهت پرداخت حق التدريس دوره هاي آموزشي ضمن خدمت به شرح ذيل مي باشد:
1-       تصوير گواهينامه تدريس 
2-        تكميل فرم پرداخت حق التدريس كه توسط رابط آموزشي واحد برگزار كننده و امور اداري واحد تكميل شده باشد
تصوير فيش حقوقي (ضمنا چنانچه تدريس در ساعات اداري انجام شده باشد بايستي تصوير تاييد شده مرخصي يا پاس ساعتي ضميمه مدارك گردد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-21 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ