دوره های در حال اجرا

 

amozesh.png 

 

                 دوره های اجرا شده در سال 95

 

نام دورهتاریخ شروعتاریخ خاتمه
ديابت 1395/02/191395/02/19
سوئيچينگ پوليو1395/02/211395/02/21
ديابت 1395/02/261395/02/26
آموزش زنجيره سرد و واكسن هاي جديد1395/03/011395/03/01
شناسايي و تربيت سفيران سلامت 1395/03/051395/03/05
بسته خدمتي سلامت مادران(1)1395/03/081395/03/10
پيشگيري از مرگ مادران باردار1395/03/111395/03/11
پيشگيري از مرگ مادران باردار1395/03/121395/03/12
احياي قلبي ـ ريوي پيشرفته1395/03/161395/03/16
مراقبت از بلايا( تغذيه دربلايا، بهداشت محيط دربلايا-كاهش اثرات سازه اي و غير سازه اي بلايا در واحدهاي بهداشتي درماني و..)1395/03/241395/03/24
ارگونومي محيط كار1395/03/251395/03/25
مراقبت از بلايا( تغذيه دربلايا، بهداشت محيط دربلايا-كاهش اثرات سازه اي و غير سازه اي بلايا در واحدهاي بهداشتي درماني و..)1395/03/261395/03/26
آشنايي با سامانه سيب و ورود اطلاعات به نرم افزار1395/03/291395/03/29
 مهارت هاي فرزند پروري1395/03/301395/03/30
عوارض سكته قلبي1395/04/021395/04/02
نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 21395/04/051395/04/05
 مهارت هاي فرزند پروري1395/04/061395/04/06
 مهارت هاي فرزند پروري1395/04/081395/04/08
 مهارت هاي فرزند پروري1395/04/091395/04/09
ارگونومي محيط كار1395/04/121395/04/12
بهداشت مواد غذايي1395/04/131395/04/14
آموزش نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 11395/04/151395/04/15
همايش پيشگيري از سرطانهاي شايع درمشاغل(كارگران و كشاورزان)1395/04/191395/04/19
انواع تشنج و مراقبت هاي آن 1395/04/211395/04/21
آموزش مالاريا 1395/04/231395/04/23
آموزش مراقبت سندرميك بيماريهاي واگير1395/05/161395/05/18
بهداشت محيط و اصول بهداشت و ايمني موادغذايي و مديريت پسماند1395/05/191395/05/19
بهداشت محيط و اصول بهداشت و ايمني موادغذايي و مديريت پسماند1395/05/201395/05/20
آموزش نظام مراقبت بيماريهاي واگير1395/05/231395/05/23
آموزش نظام مراقبت بيماريهاي واگير1395/05/241395/05/24
آشنايي با سامانه سيب و ورود اطلاعات به نرم افزار1395/06/091395/06/09
آشنايي با سامانه سيب و ورود اطلاعات به نرم افزار1395/06/101395/06/10
راهكارهاي پيشگيري از تصادفات1395/06/131395/06/15
بيماري هاي منتقله از ناقلين 1395/06/161395/06/16
آشنايي با سامانه سيب و ورود اطلاعات به نرم افزار1395/06/171395/06/17
پزشك خانواده1395/06/281395/06/28
تغذيه در گروههاي سني1395/06/311395/06/31
مراقبت گروه سني نوجوانان 18-6 ساله ( محصل) واموزش استفاده ازكوله سالم 1395/07/121395/07/12
مراقبت گروه سني نوجوانان 18-6 ساله ( محصل) واموزش استفاده ازكوله سالم 1395/07/131395/07/13
سير مطالعاتي نهج البلاغه1395/07/141395/07/14

 

 
دوره های اجرا شده در سال 94

 
ايمن سازي ، زنجيره سرد و عوارض واكسيناسيون1394/02/221394/02/22
كارگاه CPR پيشرفته نوزادان1394/02/241394/02/24
مباحث مقدماتي بهداشت و پيش نيازهاي آن1394/02/271394/02/27
مهارت مديريت استرس1394/03/031394/03/03
مراقبت هاي ادغام يافته سلامت ميانسالان ويژه پزشك 1394/03/101394/03/10
مراقبت هاي ادغام يافته سلامت ميانسالان ويژه غير پزشك1394/03/171394/03/17
مهارتهاي فرزند پروري1394/03/241394/03/24
آشنايي با برنامه ها و شاخص هاي مديريت و كاهش خطر بلايا1394/04/071394/04/07
فصلنامه بهورز تابستان و پاييز 931394/04/211394/04/21
مساله يابي، ارتباطات و خود مراقبتي1394/04/231394/04/23
مراقبت از سلامت كودكان و نوزادان1394/04/301394/04/30
باروري سالم ، مراقبت نوزادان و كودكان1394/04/311394/04/31
مراقبت از سلامت نوجوانان1394/05/031394/05/03
مراقبت در بيماريهاي غير واگير1394/05/041394/05/05
پيشگيري از افسردگي1394/05/061394/05/06
تغذيه در گروههاي سني1394/05/071394/05/07
مراقبت در بيماريهاي واگير1394/05/101394/05/11
تغذيه در بيماران فشار خوني و ديابتي و ...1394/05/171394/05/17
اصول بهداشت حرفه اي1394/06/011394/06/01
اصول بهداشت محيط1394/06/081394/06/09
مشاركت جامعه در سلامت1394/06/151394/06/15
داوطلبان سلامت و فعاليتهاي جامعه محور1394/07/141394/07/14
اختلالات روانپزشكي 1394/07/261394/07/26
مهارتهاي ارتباطي و خود مراقبتي1394/07/281394/07/28
بيماريهاي غيرواگير1394/08/121394/08/12
ارگونومي محيط كار1394/08/191394/08/19
نرم افزار اتوماسيون اداري نسخه 21394/08/261394/08/26
روشنايي محيط كار1394/09/031394/09/03
باز آموزي فرم هاي آماري بهداشت محيط1394/09/041394/09/04
نور احكام1394/09/101394/09/10
مراقبت از سالمندان1394/09/141394/09/14
مراقبت از سلامت جوانان1394/09/161394/09/16
پيشگيري از سوانح و حوادث در كودكان1394/09/221394/09/22
 
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 12:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ