علائم شایع سرطان ها
درصورت ظهور علائم زیربه وجود سرطان مشکوک شوید:
1.   کاهش وزن غیرقابل توجیه بیش از10%وزن بدن در طی شش ماه
2.   تب بدون علت
3.   تغییر طولانی مدت (بیش از سه هفته)دراجابت مزاج درافراد مسن ویاوجود خون مخفی درمدفوع
4.   خونریزی وترشح غیر طبیعی(به غیر ازخونریزی ماهیانه)ازواژن درزنان به خصوص بعداز40سالگی وبعد ازیائسگی
5.   خونریزی یا فرورفتگی نوک پستان ،فرورفتگی پوست پستان ویاوجودتوده ای درپستان که بزرگتر شده ویادرطی دودوره پیاپی عادت ماهیانه ثابت باقی بماند.
6.   وجود غده های زیر جلدی بدون درد ودرحال بزرگ شدن (به مدت بیش از2هفته).
7.   زخمی که بهبود نیابد(درطی سه ماه)خصوصا درنواحی درمعرض نور آفتاب یادرمحل عفونت های طولانی مدت یادرمحل سوختگی قدیمی.
8.   هرگونه تغییر دراندازه ،شکل،رنگ و...درخال های پوستی
9.   سرفه های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه باکاهش وزن
10.  سیری زودرس وکاهش اشتها به همراه کاهش وزن
11. خشونت صدا
 
شبکه بهداشتی درمانی پژوهشی کوار واحد غیر واگیر                   8 لغایت 15 بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ