شهرستان کوار در استان فارس در جنوب ایران واقع است. این شهر در فاصله ۴۵ کیلومتری شیراز و بین فیروزآباد و شیراز قرار دارد.

دشت كوار با قدمت تاريخي 2500 ساله از نظر لغوي به معني سبدي است كه ميوه ها در او كرده ، بار نموده از جايي به جايي برند . با آن كه در جانب جنوبي شيراز است براي بلندي زمين از سردسيرات فارس است،هواي آخر بهار و تابستان و اوايل پاييزش در كمال اعتدال و زمستانش از شيراز به نهايت سردتر.
اگر به تاريخ مراجعه كنيد گويند در قرن چهارم شيراز قريب يك فرسخ وسعت داشت وداراي بازارهايي تنگ ولي پر جمعيت بوده و هشت دروازه داشت كه يكي از اين دروازه ها بنام دروازه كوار بوده است كه بعداً به دروازه قصابخانه نامگذاري شد.
كاخ هخامنشين فرمشكان دليلي بر قدمت اين سرزمين است.تل هكوان از تپه هايي است كه قطعات سفالهاي پيش از تاريخ در دامنه آن پيدا شدقطعه نقش برجسته سرباز جاويدان عهد هخامنشين در تپه هكوان فرمشكان كشف گرديد. دوران صفويه كه به خود از ادوار رونق و آباداني سرزمين فارس بود و بخصوص توجه شاه عباس كبير به استفاده شايسته از حاكميت ايران بر خليج فارس و توسعه بازرگاني ايران با كشورهاي ديگر از راه دريا موجب افزايش كارهاي عمراني در استان فارس گرديدو در تمام طول مسير راه ها اقدام به تأسيس كاروانسرا هايي به مسافت هاي يكسان نمودتا قوافل از نظر آسايش و امنيت تأمين باشد درست در وسط شهر كوار محل كاروانسراي شاه عباس بود كه اكنون بدليل ساخته شدن حسينيه تخريب شده است با توجه به وجود كاخ هخامنشين و پل ساساني در منطقه كوار به طور قطع راه شاهي از منطقه كوار مي گذشته است كه بيانگر اهميت و موضوع اين منطقه است .
از ديگر آثار تاريخي اين منطقه ميتوان به بندبهمن اشاره نمود.بند بهمن در دوران ساسانيان بر روي رودخانه قره آغاج ساخته شده است كه شاه بهمن پسر اسفنديار كياني بندي به اين رودبسته و آب را بر تمام دهات اين بلوك جز ناحيه فرمشكان سوار كرده است وتا كنون اين بند را بند بهمن گويند آب اين رودخانه شيرين و گوارااست قصبه اين بلوك را نيز كوار گويند.ضابطي و كلانتري اين بلوك از عهد صفويه تا كنون در سلسله ملاماندگار كواري بوده است كه پس از وفات ملا ماندگار به خلف الصدقش محمد كاظم خان و پس از وفات او پسرش عبدالرضا خان و بعد از او پسرش آقا غلامرضا كواري شفقت نمودند.

بند بهمن
 
151.jpg]
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 13:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ