ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

زمان مورد نیاز انجام خدمت

1

ید سنجی نمک خوراکی

قانون مدیریت پسماندها

فرم ر-110

3 تا هفت روز

2

شکایت مردم

آیین نامه رسیدگی به تخلفات مربوط به گزارشات آماری و فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای

فرم ش-110

24 ساعت

3

صدور کارت تندرستی

ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

فرم 3-110

3 تا 5 روز

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ