ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

1

طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه(1393)

فرم آماری ابتدایی(1393)

2

معاینه دانش آموزان در برنامه پزشک خانواده

دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان(1393)

پرونده مدرسه مروج

3

واکسیناسیون توام پایه نهم متوسطه

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح دوم خدمات پزشک(1393)

شناسنامه سلامت دانش آموز

4

غربالگری پدیکلوزیس دانش آموزان

  راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح اول خدمات غیرپزشک(1393)

فرم ب

 

 

 

فرم پ

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-1 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ