ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

زمان مورد نیاز انجام خدمت

1

طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه(1393)

فرم آماری ابتدایی(1393)

یک هفته

2

معاینه دانش آموزان در برنامه پزشک خانواده

دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان(1393)

پرونده مدرسه مروج

9 ماه

3

واکسیناسیون توام پایه نهم متوسطه

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح دوم خدمات پزشک(1393)

شناسنامه سلامت دانش آموز

فصل پاییز

4

غربالگری پدیکلوزیس دانش آموزان

  راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح اول خدمات غیرپزشک(1393)

فرم ب

9 ماه

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ