تاریخچه شبکه

shabakehkavar.jpg

در ابتدا با مرکز بهداشتی درمانی امیرالمومنین (ع) تحت پوشش مرکز بهداشت شهدای انقلاب شروع به کار نموده  است .
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوار بعد از تصویب در فروردین سال 89 با تشکیلات شبکه که دارای 6 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ( مراکز روستایی نوروزان – مظفری- اکبرآباد- دهشیب- فتح آباد - طسوج) و 1 پایگاه شهری (پایگاه محمد رسول الله (ص)) به همراه واحد های ستادی به عنوان مرکز بهداشت و درمانگاه شبانه روزی امیرالمومنین (ع) شروع بکار نموده است .
در حال حاضر مرکز بهداشت این شبکه دارای 6 مرکز روستایی و 1 پایگاه شهری و 22 خانه بهداشت است.
و از نظر عمرانی در حال حاضر ساختمان اداری مرکز بهداشت و درمانگاه امیرالمومنین (ع) یکی میباشد .
 
وظایف شبکه :
شبکه بهداشت ودرمان در هر شهرستان از چهار بخش اصلی 1- ستاد شبکه  2- مرکز بهداشت  3- مرکز فوریتهای پزشکی یا بیمارستان   4- اورژانس 115 تشکیل شده است که هر بخش در راستای وظایف سازمانی خود ارائه خدمت می نماید . به طوریکه بهداشت و درمان متولی سازمانی امور بهداشتی و درمانی جامعه می باشد و دراین راستا با توجه به گستردگی کار با سازمانها و ادرات دیگر نیز ارتباط تنگاتنگ دارد ودر برخی از امور تخصصی با سازمانهاو ادارات دیگرنیزهمکاری جدی دارد .
مرکز بهداشت در سیستم شبکه در دو بخش اساسی ، درمان در سطح اولیه و امور بهداشتی ارائه خدمت می نمایند و از واحد های ستادی از جمله  واحد ستاد هماهنگی ، بهداشت محیط و حرفه ای ,واحد آمار ورایانه , مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر، بهداشت خانواده ، بهداشت روان، بهداشت مدارس ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه، آموزش بهداشت، کنترل و نظارت بر دارو و غذا و آزمایشگاه وهمچنین واحدهای پشتیبانی تشکیل شده است .که هر واحد به تناسب وظیفه سازمانی خود عمل می نماید.
                                          
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-1 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ